Disclaimer

Disclaimer van HuurwoningenBelgie

HuurwoningenBelgie is niet aansprakelijk voor de inhoud van HuurwoningenBelgie, noch van websites die op enigerlei wijze met HuurwoningenBelgie zijn verbonden. HuurwoningenBelgie is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op HuurwoningenBelgie beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

HuurwoningenBelgie is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via HuurwoningenBelgie worden aangeboden. HuurwoningenBelgie garandeert niet dat de op HuurwoningenBelgie aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

HuurwoningenBelgie garandeert ook niet dat de op HuurwoningenBelgie aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. HuurwoningenBelgie garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in HuurwoningenBelgie hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

HuurwoningenBelgie is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan HuurwoningenBelgie. U vrijwaart HuurwoningenBelgie voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website HuurwoningenBelgie.