Disclaimer

Disclaimer van Huurwoning Belgie

Huurwoning Belgie is niet aansprakelijk voor de inhoud van Huurwoning Belgie, noch van websites die op enigerlei wijze met Huurwoning Belgie zijn verbonden. Huurwoning Belgie is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op Huurwoning Belgie beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

Huurwoning Belgie is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via Huurwoning Belgie worden aangeboden. HuurwoningBelgie garandeert niet dat de op Huurwoning Belgie aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

Huurwoning Belgie garandeert ook niet dat de op Huurwoning Belgie aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Huurwoning Belgie garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in Huurwoning Belgie hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

Huurwoning Belgie is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Huurwoning Belgie. U vrijwaart Huurwoning Belgie voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website Huurwoning Belgie.